Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur Axel Karlssons Elon Karlstad samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Policyn gäller vid köp av varor och tjänster från vår butik eller på vår webbplats Elonkarlstad.

Policyn visar att Axel Karlssons Elon Karlstad (som hädanefter kan benämnas ”vi”, ”oss” eller ”Elon”) har för avsikt att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och givetvis i enlighet med gällande lagar och regler.


Personuppgiftsansvarig

Det är Trädgård Sverige / Axel Karlssons hem kök och tvätt 556218–6642 som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att den information du lämnar till oss när du gör ett köp behandlas av oss. 

Dina adressuppgifter, mail, varor och telefonnummer kan användas i eventuellt serviceärende för att assistera serviceorganisationen.

Policyns innehåll

 1. Dina rättigheter
 2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter
 3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig
 4. Cookies
 5. Profilering
 6. Uppgifter till tredje part
 7. Sammanställning av behandling av personuppgifter
 8. Skydd av dina uppgifter
 9. Kontakt
 10. Ändringar

1. Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång till dina uppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag med de uppgifter vi har om dig.

Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Det innebär att vi kommer att rätta dina uppgifter så fort vi kan efter att vi fått kännedom om felaktigheterna.

Du har rätt att begränsa användandet av dina uppgifter om uppgifterna vi har om dig är felaktiga, till dess att vi rättat felet.

Du har rätt till radering av uppgifter. Det innebär att vi på begäran från dig raderar de personuppgifter om dig som vi då inte längre har lagligt stöd att fortsätta att behandla eller lagra.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du på egen begäran kan få en maskinläsbar fil med strukturerat innehåll som underlättar vid flytt av dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs av oss med stöd av intresseavvägning.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål mot vår behandling av dina uppgifter till Datainspektionen.

Du har rätt till skadestånd om vi behandlat dina uppgifter på ett sätt som gör att du lider skada.

2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter

När du besöker vår webbplats Trädgårdsverige.se

När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier

.

När du gör ett köp på TrädgårdSverige.se

3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

Vid besök på Trädgårdsverige.se

 • IP-adress
 • Cookie-data

När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier

 • Namn
 • E-postadress

För genomförande av köp på Trädgårdsverige.se

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om hur du använder Trädgårdsverige.se

Vid delbetalning

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om hur du använder Trädgårdsverige.se
 • Personnummer

När du deltar i någon av våra tävlingar

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer

När du skickar bokningsanmälan via våra bokningsformulär

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer

4. Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet på vår hemsida. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

5. Profilering

Trädgårdsverige.se kan lagra din köphistorik.


NOTERA! Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte!

Om du motsätter dig lagring och analys av dina köp kontakta oss på axelkarlssons@elon.se

6. Uppgifter till tredje part

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredjeparts i marknadsföringssyfte.

Betaltjänster

När du genomför ett köp på Elonkarlstad.se lämnas dina uppgifter vidare till vår betaltjänstleverantör för att köpet skall kunna genomföras. Hur vår betaltjänstleverantör får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantören.

Våra personuppgiftsbiträdesavtal kräver att dina uppgifter normalt sett skall behandlas inom EU/EES men om några uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter fortsatt är skyddade och hanteras i enlighet med denna policy. Inga uppgifter kommer att säljas till tredje part utan ditt tillstånd. Inga uppgifter kommer heller att lämnas till tredje part för användning i tredje parts marknadsföring om inte marknadsföringen innehåller budskap från Trädgårdsverige.

7. Sammanställning av behandling av personuppgifter

För att hantera ordrar, garantier och andra åtaganden gentemot dig som kund

 • Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)
 • Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Lagringstid: Under garantitiden och därpå följande 12 månader

För att efterleva lagar och regler, till exempel bokföringslagen

 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
 • Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att administrera tävlingar och andra event

 • Rättslig grund: Intresseavvägning
 • Personuppgift: Namn, e-postadress, adress. telefonnummer
 • Lagringstid: Tills dess tävlingen/eventet är avslutad och samtlig administration är avslutad.

För att administrera tidsbokningar och liknande servicefunktioner

 • Rättslig grund: Intresseavvägning
 • Personuppgift: Namn, e-postadress, adress. telefonnummer
 • Lagringstid: Tills dess ärendet är avslutat.

8. Skydd av dina uppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel sparas alla uppgifter om dig i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrningar och brandvägg.

9. Kontakt

Trädgård Sverige / Axel karlssons Elon Karlstad
054-56 88 00
axelkarlssons@elonkarlstad.se
Gräsdalsgatan 2, Karlstad


10. Ändringar

Vi kan komma att behöva uppdatera den här informationstexten, till exempel om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på Trädgårdsverige.se

Välkommen till Trädgård Sverige

Välkommen till Trädgård Sverige, troligen Sveriges trevligaste trädgårds butik.

Trädgård Sverige finns i Karlstad, staden där solen alltid skiner.

Läs mer om butiken