Med Multi metalllspraypistolen från man en rejäl spraypistol med metalldelar.

Med det stora vredet fram kan man justera mellan 6 olika bevattnings mönster.
Du kan också justera strykan steglöst med avtryckare

För att minska uttröttning i handen kan du använda lås-funktionen som låser triggern i aktiverat läge. På så vis behöver du inte hålla i triggern hela tiden.

Denna produkt är särskilt väl anpassad för Grimsholm´s bevattningstillbehör men också kompatibel med de övriga vanligt förekommande varumärkena på marknaden.

Välkommen till TrädgårdSverige

Välkommen till Trädgård Sverige, troligen Sveriges trevligaste trädgårds butik.

Trädgårdsverige finns i Karlstad , staden där solen alltid skiner.
Butiken startades av Sveriges mest kunniga inom området robotgräsklippning.
Vi har sedan över 10 år tillbaka jobbat med just det och ser hela tiden till att ligga i framkant på området.

Läs mer om butiken